Browsing Tag

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ

News

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จับมือ กฟผ.ลงนาน MOU จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หวังเพิ่มรายได้ ให้ชุมชนดีขึ้น

15/01/2019

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด MOU กฟผ. ส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หวังยกระดับรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนในชุมชนที่ดีขึ้น สอดรับการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 15 ม.ค.62 นายณัฐว […]…