Browsing Tag

ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง

PR NEWS

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เตรียมจัดงาน โครงการเสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ปีที่ 2

14/03/2019

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เตรียมจัดงาน โครงการเสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ปีที่ 2 จากกำแพงเมือง-คูเมือง สู่พระตำหนักปลายเนิน” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธ […]…