Browsing Tag

ภาพสังคม

PR NEWS

ลงนาม MOU อ.ส.ค. ร่วมกับมูลนิธิปูลังกำปง

18/09/2018

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี       สนั่น กัณหาชาติ ประธานกรรมการมูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU […]…