Browsing Tag

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

News

กรมชลประทานเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงรับน้ำหลากในโครงการบางระกำโมเดล ปี 62 รวมพื้นที่รับน้ำกว่า 382,000 ไร่ หลังประสบความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา

03/04/2019

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและการปรับการเพาะปลูกข้าวทุ่งบางระกำ(โครงกา […]…