Browsing Tag

บ๊อช ประเทศไทย

PR NEWS

บ๊อช จับมือมูลนิธิมือต่อมือ เปิดศูนย์ชุมชน “เรือนม่วงมะปราง” ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพให้พึ่งพาตนเอง

21/05/2019

บ๊อชให้การสนับสนุนมูลนิธิมือต่อมือ (Hand-to-Hand) ที่ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มร. โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บ๊อช ประเทศไทย ได้ร่วมงานเปิดศูนย์ชุมชน “เรือนม่วงมะปราง” ที […]…