Browsing Tag

นมโรงเรียน

News

เกษตรฯ เคาะเสร็จจัดโควต้าผู้ประกอบการ นมโรงเรียน เร่งดำเนินการทำสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

21/10/2018

เกษตรฯ เคาะเสร็จจัดโควต้าผู้ประกอบการ นมโรงเรียน  64 ราย 71 โรงงาน รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร วันละ 1,170 ตันต่อวัน พร้อมจัดสรรพื้นที่ส่งนมโรงเรียนลงตัวชงมิลค์บอร์ดเห็นชอบเร่งดำเนินการทำสัญญาให้แล้วเสร […]…