Browsing Tag

ทำลายเรือ

Daily PR

“ฉัตรชัย” จัดหนัก ! พัง..ซากเรือประมง ต่อหน้าทูต 20 ประเทศ พร้อมโชว์ประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ…ยันไทยเข้มแก้ IUU

12/09/2018

​เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  นำคณะเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย จำนวน 20 ประเทศ จากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรว […]…