Browsing Tag

ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

News

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมและคัดแยกขยะ รักษาความสะอาดสถานที่ทำงาน

21/02/2019

21 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ […]…