Browsing Tag

ตลาดเคหะประชารัฐ

News

กคช. โชว์ผลสำเร็จ “ตลาดเคหะประชารัฐ” สร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชน

21/02/2019

โครงการตลาดเคหะประชารัฐ เป็นอีกหนึ่งผลงานของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลต้องการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็ง ควบคู่การมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสร้างที่อยู่อาศัยเพื่ […]…