Browsing Tag

ด้วงมะพรัาว

News

เกษตรฯ ชี้แนวทางกำจัดด้วงงวงภัยมืดในสวนมะพร้าว

05/04/2019

กรมวิชาการเกษตร  เตือนเกษตรกรระวังด้วงงวงมะพร้าว  ศัตรูร้ายทำลายคุณภาพผลผลิต  ชี้เป็นภัยเงียบเพราะเข้ากัดกินและเติบโตในต้นมะพร้าว  ยากต่อการมองเห็น  กว่าจะรู้มะพร้าวเข้าขั้นโคม่า  แนะวิธีป้องกันกำจัดต […]…