Browsing Tag

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

News

ชสท. จับมือพันธมิตรด้านการขนส่ง เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ หวังลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์

28/09/2020

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดขึ้น พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้คณกรรมการดำเนินการ ชสท. […]…