Browsing Tag

“ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล”

News

กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 62

15/05/2019

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จึงได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาย […]…