Browsing Tag

ชะลอใช้ภาษีเกษตร 5 ปี

News

กลุ่มเกษตรกรลงชื่อกว่า 10,000 ราย ขอนายกฯชะลอใช้ภาษีเกษตร 5 ปี

28/02/2019

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้รวมตัวกันที่หน้าทำเน […]…