Browsing Tag

จังหวัดลพบุรี

Daily PR

“โอชะ ณ ละโว้” อาหารถิ่นเมืองรองรสชาติไม่รองใคร

01/04/2019

ผู้บริหารจังหวัดลพบุรี หอการค้าจังหวัดลพบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตลอดจนภาคเอกชน อาทิ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (แบรนด์ษฎา) เบทาโก […]…