Browsing Tag

คลินิกพิเศษ

PR NEWS

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

02/04/2019

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการและต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ ศาสตราจาร […]…