Browsing Tag

การเคหะแห่งชาติ

News

การเคหะแห่งชาติปล่อยขบวนรถน้ำช่วยภัยแล้งโครงการเคหะฯ สุรินทร์

20/08/2019

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุรินทร์ พ […]…