Browsing Tag

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

News

กคช. มอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1

13/11/2019

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง – รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1 ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ เทศบาลตำบลธัญบุรี โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค […]…