Browsing Tag

กระทรวงสาธารณสุข

News

‘อนุทิน’ คิกออฟ 1 ตุลาคม 62 นำร่องรับยาใกล้บ้าน 50 ร.พ. – 500 ร้านยา สะดวกปลอดภัย-ลดปัญหาผู้ป่วยแออัด รอคิวนาน

16/09/2019

‘อนุทิน’ คิกออฟ 1 ตุลาคม 62 นำร่องรับยาใกล้บ้าน 50 ร.พ. – 500 ร้านยา สะดวกปลอดภัย-ลดปัญหาผู้ป่วยแออัด รอคิวนาน หนึ่งใน Pain Point หรือปัญหาซ้ำซากที่ผู้ป่วย หรือ ญาติผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้ […]…