Browsing Tag

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

PR NEWS

ชูอัตลักษณ์สินค้า “ไทยเด่น” สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

13/03/2019

กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลังชุมชน โชว์ผลสำเร็จดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ CIV MARK สร้างความตระหนักรู้และประช […]…