Browsing Tag

กรมส่งเสริมการเกษตร

News

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ปัญญาภิวัฒน์สานพลังพัฒนากำลังคน หวังสร้างผู้นำภาคเกษตรยุคใหม่

26/10/2020

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผุดโครงการความร่วมมือ เน้นพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร รวมทั้งบุคลากรทั้งสองฝ่าย หวังให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีองค์ความรู้ ทักษะในการ […]…