Browsing Tag

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

News

DITP แนะเกษตรกรไทย ปลูกเสาวรสสีทอง สร้างรายได้ สร้างตลาดการส่งออก

04/02/2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแนะเสาวรสสีทองสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวเกษตรกรในกว่างชี ประเทศจีน ถือเป็นโอกาสดีสำหรับชาวเกษตรกรไทยพัฒนาเสาวรสสายพันธ์สีทองสร้างรายได้ สร้างตลาดการส่งออก นายสกรรจ์ แสนโสภ […]…