Browsing Tag

กรมพัฒนาที่ดิน

News

พด.เร่งเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ สร้างคนเกษตรเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน

08/09/2020

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งย […]…