Browsing Tag

กรมฝนหลวง

News

อธิบดีฝนหลวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า และสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตรภาคเหนือ

02/04/2019

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าทางภาคเหนือ โด […]…