Browsing Tag

กรมประมง

News

“เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์” กลับไทย หลังกระชับความสัมพันธ์ร่วม “ติมอร์-เลสเต” พร้อมปั้นนักสำรวจทะเลลึกเจนใหม่

08/08/2019

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กรมประมงนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม “เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์” กลับคืนสู่ประเทศไทย หลังออกไปปฏิบัติงาน […]…