News

นายกฯ ล่องเจ้าพระยาดูแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม เมืองนนทบุรี

30/09/2021

จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงที่อ่อนกำลังจาก พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ส่งผลให้มีน้ำท่าปริมาณมากจากลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะจากแม่น้ำวัง แม่น้ำปิง และแม่น้ำป่าสัก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น

วันนี้ (30 ก.ย. 64) พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งติดตามการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม และเยี่ยมเยีนยประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รายงานสถานการณ์น้ำ แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ปัจจุบัน (30 ก.ย.64) เวลา 06.00 น. ที่สถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์ (ความจุสูงสุดรับได้ 3,590 ลบ.ม./วินาที) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,683 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.79 เมตร ทรงตัวจากวานนี้ ก่อนไหลไปรวมกับน้ำที่มาจากแม่น้ำสะเเกกรังอีก 393 ลบ.ม./วินาที ก่อนไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา กรมชลประทาน ได้รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งได้เพียง 348 ลบ.ม./วินาที เนื่องจากยังคงมีปริมาณน้ำในพื้นที่จากฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากกว่า 2,700 ลบ.ม./วินาที ด้านสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันปริมาณน้ำ 950 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99 % ของความจุอ่าง

ทั้งนี้ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน จะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับน้ำส่วนเกินที่ไหลมาจากทางตอนบน ส่วนในลุ่มน้ำป่าสัก มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำโดยระบายให้อยู่ในเกณฑ์ที่แม่น้ำป่าสักด้านท้ายน้ำ สามารถรองรับน้ำได้ โดยไม่ล้นคันกั้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก จากนั้นจะใช้เขื่อนพระราม 6 ควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ 700 ลบ.ม./วินาที เพื่อป้องกันผลกระทบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากจะมีการระบายน้ำเพิ่มจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี กรมชลประทาน ร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันดังกล่าว โดยในส่วนที่ กรมชลประทานรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ มีแผนการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่อาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2 ถึงประตูระบายน้ำคลองสวนพริก , โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ประตูระบายน้ำคลองสวนพริก ถึงคลองบางสีทอง , โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ประตูระบายน้ำคลองพระอุดม ถึงประตูระบายน้ำคลองบางน้อย และ โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ประตูระบายน้ำบางตะไนย์ ถึงวัดบางจาก รวมระยะทาง 24,690 เมตร ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 12,397 เมตร และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรมชลประทาน บริหารการจัดจราจรน้ำ การชะลอน้ำ เพื่อหน่วงน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง โดยการผันน้ำเข้าไปพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือแก้มลิงต่างๆ และในส่วนปลายน้ำนั้นให้ทำการเร่งระบายออกโดยเร็ว โดยให้พิจารณากักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ให้ได้มากที่สุด ควบคู่กันไปด้วย และกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบล่วงหน้าถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยให้รับทราบลงไปถึงระดับหมู่บ้าน หรือ ตำบล และต้องแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติของหน่วยงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการด่วน

No Comments

    Leave a Reply