News

ชป.เดินเครื่องสูบน้ำพระองค์-บางพระ ลดยอดน้ำไหลผ่านจ.สมุทรปราการ

30/08/2021

กรมชลประทาน เดินเครื่องสูบน้ำระบบผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ หลังปริมาณน้ำในคลองพระองค์ไชยานุชิตเพิ่มสูงขึ้น หวังเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำบางพระไว้ใช้ในหน้าแล้ง และตัดยอดน้ำในคลองพระองค์ฯก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระองค์ไชยานุชิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่จ.สมุทรปราการ ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในวันนี้(30 ส.ค. 64) กรมชลประทาน ได้เปิดเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามนโนบายของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) รวมทั้งช่วยลดผลกระทบให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองพระองค์ฯ ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม และช่วยตัดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลงลงสู่พื้นที่จ.สมุทรปราการ ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก หรือมีน้ำเพียงร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯเท่านั้น จำเป็นต้องเร่งสูบน้ำไปเติมให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) สำนักงานชลประทานที่ 9 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าระดับน้ำในคลองพระองค์ไชยานุชิต ปัจจุบันอยู่ที่ 0.79 เมตร(รทก.) และค่าความเค็มวัดได้ 0.49 กรัมต่อลิตร เป็นไปตามเกณฑ์การสูบน้ำที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับเกษตรกรต้นน้ำ(ระดับน้ำสูงกว่า 0.1 เมตร เทียบกับน้ำทะเลปานกลาง และค่าความเค็ม ต่ำกว่า 0.5 กรัมต่อลิตร) จึงได้เริ่มเดินเครื่องสูบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการ และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ สามารถรองรับน้ำได้อีกว่า 80 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนการสูบน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต วันละ 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 45 ล้านลูกบาศก์เมตร

No Comments

    Leave a Reply