News

กรมหม่อนไหม สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้แก่ดีไซน์เนอร์ระดับโลก

30/03/2021

สำหรับตัดเย็บชุดแสดงในงาน Mercedez Madrid Fashion Week ปี 2564 ตั้งเป้าประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ


วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัคร ราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้มอบผ้าไหมมัดหมี่ลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จำนวน 2 ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหม ให้แก่นางสาว Maria Lafuente นักออกแบบเสื้อชั้นนำ ชาวสเปน เพื่อนำไปใช้ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับเข้าร่วมในงาน Mercedez Madrid Fashion Week ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-11 เมษายน 2564 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน

สำหรับผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ นั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ
ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน ๑๐ แถว หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผืนที่ได้นำมาใช้ในการออกแบบตัดเย็บครั้งนี้ ใช้เส้นไหมยืนที่ย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติได้แก่ เปลือกมะพร้าว น้ำสนิมเหล็ก น้ำมะกรูดหมัก ผลของต้นก้ามปู และหมักด้วยโคลน เส้นไหมพุ่งใช้เทคนิคมัดหมี่ย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติจากครั่ง ทอมือด้วยกี่พื้นบ้าน 2 ตะกอ พุ่งกระสวยด้วยมือ ผู้ทอคือ น.ส.ทองดี กลองชัย ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับตรานกยูงพระราชทาน สีน้ำเงิน(Thai Silk) เพื่อรับรองคุณภาพและรับรองการผลิตโดยกรมหม่อนไหม

นอกจากผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยความร่วมมือจากกรมหม่อนไหม ยังได้สนับสนุนจัดหาผ้าไหมซึ่งได้รับตรานกยูงพระราชทานอีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่ นางสาว Maria Lafuente สำหรับตัดเย็บชุดเพื่อจัดแสดงในงาน Mercedez Madrid Fashion Week ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในประเทศสเปน ตลอดจน เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-สเปน ในด้านวัฒนะธรรมด้วย

No Comments

    Leave a Reply