PR NEWS

CPF ผนึกพลังทั้งองค์กร “ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ปลูกต้นไม้ – กินไม่เหลือทิ้ง ร่วมดูแลโลก

29/11/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สานพลังพนักงานทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน ประกาศความสำเร็จ 2 กิจกรรมนำร่อง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” ดำเนินการไปแล้วมากกว่า 27,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และกิจกรรม “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” บริโภคอาหารไม่เหลือทิ้งรวม 17,312 จาน ลดขยะอาหารได้รวม 1,246 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัท ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน และเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action โดยได้เปิดตัวโครงการ Sustainability in Action ยั่งยืน ได้ด้วยมือเรา ดำเนินกิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” ชวนเพื่อนพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ และกิจกรรม”กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” บริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลของโครงการดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนของกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีพนักงานรับกล้าไม้ไปปลูกแล้วรวม 27,196 ต้น เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และกิจกรรม “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” มีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโพสต์ภาพอาหารที่รับประทานหมดจานรวม 17,312 จาน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10,000 จาน ลดขยะอาหารได้รวม 1,246 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


“ซีพีเอฟเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆที่สร้างความร่วมมือของพนักงาน ขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร โดยทั้งกิจกรรมปลูกต้นไม้ และ การสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่า ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหาร เป็นการสร้างความร่วมมือในระดับบุคคล เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง การชักชวนและบอกต่อสู่เพื่อนพนักงาน ขยายผลสู่ครอบครัว สังคม ประเทศ เป็นแนวทางที่ภาคธุรกิจ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ” นายวุฒิชัย กล่าว

 

 

น.ส.จันจิรา ชมศรี ผู้จัดการสำนักห้องปฏิบัติการ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง เขตภาคตะวันออก กล่าวว่า ดีใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้”กล้าจากป่า พนาในเมือง” เป็นกิจกรรมดีๆ ที่บริษัทสร้างความตระหนักด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานในองค์กรร่วมปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ โดยส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตั้งแต่เปิดตัววันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา รับต้นกล้ากระชายขาวจากจุดรับกล้าที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (เจอาร์ ) จ.ตราด มาปลูกที่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้แบ่งต้นกล้าให้เพื่อนพนักงานได้นำไปปลูกด้วย

น.ส.นภัสพร สันติมณีรัตน์ เลขานุการอาวุโส หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ หนึ่งในพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม”กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกิจกรรมบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก แต่ทำให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารทุกครั้ง ต้องทานให้เกลี้ยงจานไม่เหลือทิ้งเป็นขยะอาหารในทุกๆมื้อ

กิจกรรม “กล้าจากป่า พนาในเมือง” และ “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” เป็นโครงการระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 2.85 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น ในปี 2030 (ปี พ.ศ.2573) เพื่อก้าวสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และ “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” มีเป้าหมายบริโภคอาหารไม่เหลือทิ้ง 100,000 จาน ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18,200 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สนับสนุนเป้าหมายลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบ โดยทั้งสองกิจกรรมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) นอกจากนี้ กล้าไม้ที่นำมาแจกให้พนักงานเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่บ้านของตัวเอง เป็นกล้าไม้ที่มีการจ้างงานชุมชนดำเนินการเพาะกล้าและช่วยดูแลกล้าไม้ ช่วยสร้างงาน และเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง ./

No Comments

    Leave a Reply