News

 ฝนตกชุกเมืองอุบลฯ ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้น

29/09/2021

เนื่องจากมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันที่สถานี M.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,396 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีน้ำจากพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี รวมทั้งลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำมูลตอนล่างอย่างต่อเนื่อง

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ชุมชนวังแดง อ.เมือง เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำยังท่วมขังสูงประมาณ 1.90 เมตร บริเวณริมแม่น้ำมูล ในเขต อ.เมือง (ชุมชนหาดวัดใต้, ชุมชนหลังโรงเรียนสมเด็จ, ชุมชนเยาวเรศ 3 และ บริเวณถนนชุมชน ท่าบ่อ หนองแก ทุ่งขุนน้อย)
อำเภอวารินชำราบ (ชุมชนท่าบ้งมั่ง, เกตุแก้ว, หาดสวนยา และดีงาม) เนื่องจากน้ำมูลหนุนสูงและเป็นพื้นที่รองรับน้ำรอการระบายจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระดับน้ำสูงประมาณ 1.30 เมตร

บริเวณลำเซบก น้ำจากลำเซบกและลำน้ำสาขาไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวม 1,130 ไร่ ดังนี้
ห้วยน้อย บ้านผักกะย่าม่วงตอย ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล พื้นที่น้ำท่วม 230 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.70 เมตร ห้วยหลุบ บ้านโอด ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง พื้นที่น้ำท่วม 150 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.20 เมตร
ห้วยมะข่า บ้านสว่าง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง พื้นที่น้ำท่วม 270 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 2.10 เมตรคลองส่งน้ำสาย5R-1L สถานีสูบน้ำ P.1 (ในเขตชลประทาน) พื้นที่น้ำท่วม 400 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.30 เมตรคลองส่งน้ำสาย5R-1L-1R (ในเขตชลประทาน) พื้นที่น้ำท่วม 80 ไร่ ท่วมสูงประมาณ 1.00 เมตร

ในเบื้องต้นกรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว อีก 2 เครื่อง บริเวณ ปตร.วัดเสนาวงศ์ เพื่อระบายน้ำจากอำเภอวารินชำราบพร้อมกับวางกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำ ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน จำนวน 500 ลูก บริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ วางกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำ ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน จำนวน 400 ลูก บริเวณชุมชนท่ากกแห่ อ.เมือง

ทั้งนี้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และจุดเสี่ยงต่างๆ ผ่านกลุ่มไลน์และเว็บไซต์ของโครงการฯ พร้อมปิดป้ายแจ้งเตือนและธงสัญลักษณ์ให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานอุบลราชธานี☎️ โทร. 045-841-684 หรือ สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา 🙏

No Comments

    Leave a Reply