News

ชป.ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง หลังจีนประกาศลดการระบายน้ำ “เขื่อนจิ่งหง”

29/07/2021

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง หลังจีนประกาศปรับลดการระบายน้ำ “เขื่อนจิ่งหง” ตามข้อสั่งการของ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์แม่น้ำโขง ฉบับที่ 6/2564 กอนช. ได้รับประสานจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง จากเดิม 900 – 1,300 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อวินาที เป็น 700 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายพลังงาน ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงประมาณ 0.50 เมตร แต่จากสภาพอากาศที่มีฝนกระจายตัวในช่วง 3-5 วันนี้ อาจทำให้เกิดน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ในช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 นี้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.50 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.55 เมตร จังหวัดเลย ระดับน้ำคงที่ ต่ำกว่าตลิ่ง 6.02 เมตร จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำลดลง 0.70 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 5.27 เมตร จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำลดลง 0.40 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.58 เมตร จังหวัดนครพนม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.10 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 4.3 เมตร จังหวัดมุกดาหาร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.85 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 4.10 เมตร จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.40 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 4.55 เมตร และจังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำลดลง 0.20 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 4.94 เมตร

กรมชลประทาน ได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือติดต่อผ่านเพจ facebook กรมชลประทาน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply