PR NEWS

“สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” คว้ารางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม ในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2018

28/08/2018

นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และกรรมการบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตเรืออลูมิเนียมสัญชาติไทยรับ รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยม ในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2018 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่ประสบความสำเร็จ สร้างความได้เปรียบในยุคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากกระแสของดิจิทัล โดยมีนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขยาดย่อมแห่งประเทศไทยนางสาวภิญญาพัชญ์  สกุลฎ์โชคนำชัยนายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

No Comments

    Leave a Reply