News

กรมชลประทาน เปิดสมัครสอบข้าราชการ 86 อัตรา

28/02/2022

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ จำนวน 86 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2565

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

1. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
5. เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
7. ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

No Comments

    Leave a Reply