PR NEWS

ปลื้ม-ภูมิรพี สุดภูมิใจ!!! คว้ารางวัล อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

27/12/2021

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท. จัดพิธีมอบรางวัล โครงการปณิธานความดีเพื่อ “แผ่นดินพ่ออัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี ๒๕๖๔”  ให้กับผู้มีความรู้ความสามารเชี่ยวชาญการพิเศษหรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างและหรือพัฒนาบริหารจัดการ ทั้งการพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตและวิชาชีพ อีกครั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานในพิธีมอบ

โดยมีศิลปินน้องใหม่ ปลื้ม-ภูมิรพี จำภู่ เจ้าของบทเพลง “มีสิทธิ์แค่รัก” ค่ายเก้าสตาร์กรุ๊ป และเจ้าของบทเพลง “นักรบเสื้อกราวน์” บทเพลงที่ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เผชิญวิกฤตโควิดที่ผ่านมา เข้ารับรางวัลสาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น”  โดยเจ้าตัวเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่สุดที่ได้รับรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปีนี้มากๆ ครับ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เล็งเห็นในสิ่งที่ผมทำ ผมเห็นว่าในสังคมไทยเรานั้น ยังมีอีกคนอีกมากที่ทำเพื่อคนอื่น อย่างช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา ผมมองว่าคุณหมอ คุณพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างที่สุด ยอมทิ้งครอบครัวเพื่อมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ซึ่งตัวผมเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบและให้กำลังทุกๆ ท่าน จึงแต่งเพลง นักรบเสื้อกาวน์  ขึ้นมา หวังว่าเพลงนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีกำลังใจมากขึ้นครับ และรางวัลที่ผมได้รับ ผมถือว่าเป็นของ จิตอาสา ทุกท่านด้วยจิตคารวะ และสัญญาว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีและประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของศีลธรรม เพื่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติด้วยครับ”

ในงานนี้ยังมีบุคคลในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้ สาขาผู้ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาดีเด่น ได้แก่ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร และ กิรษา หอมเสียง สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ ภาณุวัฒน์ เชษฐรตานนท์

ไม่เพียงแค่นั้น ภายในงานนี้ยังมีพิธีมอบ รางวัลทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคม) 2021  สาขา เกียรติคุณทูตวัฒนธรรม ด้านการบริหารธุรกิจดีเด่น และ รางวัลโครงการการเสริมสร้างการบริหารและการจัดการองค์การยุคใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารระดับสูง M.O.M1 (รุ่น 1) ประจำปี 2564 ซึ่งสาขา การพัฒนาบริหารศาสตร์ธุรกิจพาณิชยการระดับสูง ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัล โดยมีพิธีมอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิตที่ผ่านมา

No Comments

    Leave a Reply