News

เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง 118ปี กรมชลประทาน

26/05/2020

 

ประชาสัมพันธ์…เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง 118ปี กรมชลประทาน และร่วมสนุกตอบปัญหาชิ่งรางวัล ตามคิวอาร์โค้ด หรือเว็บลิงค์ได้ครับ

 

http://exhibition.rid.go.th/118/

 

No Comments

    Leave a Reply