News

“ธรรมนัส”สั่งกำชับเลขาฯ ส.ป.ก. เร่งยึดคืนที่ดินฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม “ปารีณา”

25/11/2019

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า สั่งการด่วนที่สุดถึงนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ดำเนินการกรณีน.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจากการตรวจสอบของคณะทำงานร่วมของส.ป.ก. และกรมป่าไม้วานนี้ (24 พ.ย.) นายวิณะโรจน์รายงานว่า ที่ดินซึ่งน.ส. ปารีณาแสดงบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และบัญชีแสดงการจดทะเบียนครอบครองฟาร์มไก่เนื้อจากกรมปศุสัตว์พบว่าฟาร์มไก่ “เขาสน 1และเขาสน 2 “ นั้นตั้งอยู่เลขที่ 109 ม. 6 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยใช้หมายศาลจังหวัดราชบุรี โดยการอ่านแปลภาพทางอากาศประกอบการนำชี้ของผู้ใหญ่บ้านพบว่า “เขาสน 1 “อยู่ในเขตพื้นที่ปฎิรูปที่ดินทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ 691 ไร่ ส่วน “เขาสน 2” เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและตามพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 46 ไร่ ทั้งนี้น.ส. ปารีณาไม่ได้มานำชี้แนวเขตในการตรวจสอบตามที่ส.ป.ก. แจ้งไป ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบการเลี้ยงไก่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมตรวจสอบให้การว่า ทางฟาร์มเพิ่งจับไก่ออกไปจากฟาร์มทั้งหมด

ทั้งนี้ การครอบครองพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ผิดตามพ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงสั่งให้ยึดคืนทั้งหมด จากนั้นจะให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยการครอบครองที่ดินของครอบครัวน.ส. ปารีณาที่แจ้งว่า เข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่พ.ศ. 2489 ก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินในพ.ศ. 2536 ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่สามารถดำเนินคดีได้แล้วเนื่องจากครอบครองเกิน 10 ปีจึงหมดอายุความแล้ว แต่ให้พิจารณาว่า สามารถฟ้องร้องทางแพ่งฐานทำให้ที่ดินของรัฐเสียหายและใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้หรือไม่

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาส.ป.ก. ได้ปักป้ายหน้าฟาร์มว่า เป็นที่ดินของส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. และได้เชิญน.ส. ปารีณามาอุทธรณ์ โดยหากมีเอกสารการเข้าทำประโยชน์ให้นำมาแสดง จากนั้นส.ป.ก. จะตรวจสอบว่า การอุทธรณ์และเอกสารที่นำมาแสดงนั้นฟังขึ้นหรือไม่ ถ้าฟังไม่ขึ้นต้องยึดคืนแล้วนำมาจัดสรรใหม่ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งหากน.ส. ปารีณายื่นขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ส.ป.ก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการเกษตรแล้ว ทางส.ป.ก. ตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรสามารถได้รับหนังสือเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก. 4-01 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกราย

“ตามหลักปฏิบัติน.ส. ปารีณาต้องมาแสดงตัวกับส.ป.ก. ภายใน 30 วัน แต่ยังไม่ได้รับรายงานจากเลขาธิการส.ป.ก. ว่า น.ส. ปารีณามาพบหรือยัง” ร.อ. ธรรมนัสกล่าว

No Comments

    Leave a Reply