PR NEWS

อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค” ครั้งที่ 3

25/09/2018

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานกิจกรรมโครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2018” (ครั้งที่3) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. และ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้เพื่อส่งเสริมการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง พร้อมมอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์นมและน้ำดื่ม ตราไทย-เดนมาร์ค ให้แก่ นายสมนึก หอมนาน ผู้จัดการ และ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ ณ .โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี เมื่อเร็วๆนี้  

No Comments

    Leave a Reply