News

ชป.จัดกิจกรรม“วันอาสาสมัครชลประทาน” เพื่อขอบคุณเพื่อนคู่คิด ของชาว ชป.

25/04/2022

กรมชลประทาน จัดกิจกรรม “วันอาสาสมัครชลประทาน” รำลึกถึงการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน 25 เมษายน 2552 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจการจัดการน้ำทั้งประเทศ ก่อนลุยกิจกรรมอาสาในพื้นที่ทั่วประเทศ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทานได้เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครชลประทาน ซึ่งปีนี้ เป็นปีแรกที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นวันที่จะรำลึกถึงวันแรกที่มีการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน เป็นการให้ความสำคัญของอาสาสมัครชลประทานและสร้างขวัญกำลังใจของอาสาสมัครชลประทาน และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน ยุวชลกร และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงว่า กรมชลประทานได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครชลประทาน ในการเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตลอดหลายปี

“การบริหารจัดการน้ำเป็นภารกิจที่ท้าทาย เต็มไปด้วยปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก เราจึงต้องการกำลังคนมากมายจากหลายๆส่วนมาร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของกรมชลประทานเอง เกษตรกร กลุ่มบริหารการใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ และกลไกสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ อาสาสมัครชลประทาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในภารกิจการจัดการน้ำทุกๆครั้ง อาสาสมัครชลประทาน คือตัวกลางที่จะคอยเชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ให้สามารถทำงานสอดรับและตอบโจทย์ความต้องการซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านอธิบดีกรมชลประทานเอง ท่านก็ชื่นชมอาสาสมัครชลประทานเป็นอย่างยิ่ง ว่านี่คือทีมสนับสนุนชั้นยอด ที่เข้ามาเสริมทัพให้ทีมงานชลประทานมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีวันอาสาสมัครชลประทานขึ้นมา” ดร.ทวีศักดิ์ฯกล่าว

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีสำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยจะมีการมอบเสื้ออาสาสมัครชลประทาน ให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครชลประทาน เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นทำงาน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นเสมือนเพื่อนคนสำคัญของชาวชลประทาน ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจการจัดการน้ำทั้งประเทศตลอดมา หลังจากนี้จะได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply