News

ชป. เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก และลำน้ำสาขาแม่น้ำบางนราเอ่อล้นตลิ่ง

25/02/2022

กรมชลประทาน เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส ลำน้ำสาขาแม่น้ำบางนราเพิ่มสูงขึ้น อาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ สั่งทุกโครงการชลประทาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เรื่อง เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส ลำน้ำสาขาแม่น้ำบางนรา ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำ มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ในวันนี้ (25 ก.พ. 65) ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีปริมาณฝนตกหนักมากกว่า 150 มิลลิลิตร โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส ลำน้ำสาขาแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมไหลลงแม่น้ำมากขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ในอำเภอบันนังสตา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา , อำเภอสายบุรี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ อำเภอรือเสาะ อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอระแงะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้

ปัจจุบัน(25 ก.พ.65)ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยแม่น้ำโก-ลกที่สถานีวัดน้ำ X.274 บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ระดับน้ำล้นตลิ่งสูง 1.23 เมตร สถานีวัดน้ำ X.119A สะพานรถไฟลันตู อำเภอสุไหงโก-ลก ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งที่เทศบาลสุไหงโก-ลก 1.39 เมตร บริเวณคลองตันหยงมัส ลำน้ำสาขาแม่น้ำบางนราสถานีวัดน้ำ X.73 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.93 เมตร ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านบูเกะตา อำเภอแว้ง เทศบาลสุไหงโก-ลก ตลาดมูโน๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก และคลองตันหยงมัส บ้านตันหยงมัส บ้านไท บ้านแกแม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ บ้านมะนังกายี ตำบลมะนังตายอ ตำบลลำภู ตำบลบางปอ อำเภอเมือง และบ้านทุ่งคา บ้านโต๊ะแม บ้านปูตะ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทร 1460 ได้ตลอดเวลา

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เตรียมความพร้อมรับมือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ ด้วยการปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับการระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ และให้สอดคล้องกับการขึ้น – ลงของน้ำทะเล พร้อมกับตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปิดท่อระบายน้ำทิ้งริมแม่น้ำ เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และระบบสื่อสารสำรอง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยประชาชนได้อย่างทันท่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply