PR NEWS

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24/09/2021

นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะกรรมการ อ.ส.ค. (ประธานอนุกรรมการ อ.ส.ค.) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ. ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply