News

ชป.นำผู้แทนกลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล หวังสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร

24/07/2020

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสร้างความเข้าใจระหว่างเกษตรกรและชลประทาน โดยการนำผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดอ่างทอง ชัยนาท และสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอ่างทอง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง รวมกว่า 40 คน เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานและชลประทาน โดยคณะผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและศึกษาดูงาน ณ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล ภายหลังจากการดูงาน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรได้กล่าวขอบคุณกรมชลประทาน ที่ได้นำกลุ่มเกษตรกรจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาเดินทางไปติดตามสภาพน้ำและปริมาณน้ำที่เหลือของเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งจะได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ของตนได้รับทราบข้อเท็จจริงต่อไป

No Comments

    Leave a Reply