News

มหาวิทยาลัยเกริกและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งลงนามข้อตกลง ร่วมสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียน

23/11/2021

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการศึกษา การสอน และการวิจัยภาษาจีนระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริกและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ จัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียนอย่างเป็นทางการ

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และศาสตราจารย์ Liu Li อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีลงนามและกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา โดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ กล่าวว่า เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนและอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในโลก ทำให้จีนได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของจีน และ กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับประโยชน์จากการเติบโตของจีน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่ดีในการร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ประเทศจีนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ความเข้าใจของโลกที่มีต่อจีนนั้นมีอยู่อย่างจำกัด

ดังนั้น การวิจัยและการแลกเปลี่ยนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับจีนจะช่วยส่งเสริมให้โลกเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเกริกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาจีนและด้านจีนศึกษา และยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับจีนและแม้แต่ภูมิภาคอาเซียนกับจีนในความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรมบุคลากร การวิจัยเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และส่งเสริมความร่วมมือแบบ win-win ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายสำคัญของลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้ถือเป็นร่วมกันสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียน ซึ่งเป็นแบบอย่างของความร่วมมือแบบ win-win ระหว่างไทยและจีนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีภารกิจหลักในการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนแก่นักศึกษาต่างชาติ เป็นที่รู้จักกันในนาม “Little United Nations (สหประชาชาติขนาดเล็ก) ” มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเปิดสอนสาขาภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรม จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชาวจีน ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ผลิตอาจารย์สอนภาษาจีนและการฝึกอบรมความพร้อมภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ที่เตรียมไปศึกษาต่อต่างประเทศ จากการพัฒนามากกว่า 50 ปี มหาวิทยาลัยได้พัฒนาจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีความหลากหลายของสาขาวิชา มีจุดเด่นด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนและการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นศูนย์วิชาการสำหรับการศึกษาภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการวิจัยด้านวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านต่างๆศาสตราจารย์ Liu Li อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กล่าวสุนทรพจน์ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศแรกที่สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจีน ความสัมพันธ์ของสองประเทศก็มีความสนิทสนมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมา

อีกทั้งพื้นฐานที่เข้มแข็งในความร่วมมือที่ดีระหว่างสองสถาบันซึ่งก็ต่างมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนการการผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในด้านการศึกษาการร่วมกันก่อตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียนในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวในการเดินหน้าส่งเสริมการวิจัยทางวิชาการและความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติ และอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและผลการวิจัย นอกจากนี้ยังช่วยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการศึกษา การสอน และการวิจัยภาษาจีนระดับนานาชาติ และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยและจีน อีกทั้งเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศจีนอีกด้วย

 

No Comments

    Leave a Reply