News

ชป.ขุดลอกปากคลองกรูด ช่วยพี่น้องชาวประมงบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์

23/11/2019

กรมชลประทาน ส่งเครื่องจักร เครื่องมือลงพื้นที่ขุดลอกบริเวณปากคลองกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังพบว่าพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปากคลองกรูดมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถนำเรือเล็กเข้า-ออกจอดเทียบท่าได้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากนายอำเภอบางสะพาน ให้ช่วยดำเนินการขุดลอกบริเวณ ปากคลองกรูด บ้านกรูด หมู่ที่ 2 ต.ธงธงชัย อ.บางสะพาน เนื่องจากปัจจุบันบริเวณปากคลองกรูดอยู่ในสภาพ ตื้นเขิน และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวประมงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถนำเรือเล็กเข้า-ออกจอดเทียบท่าได้ จึงได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 นำรถแบ็คโฮ 2 คัน เข้าไปดำเนินการขุดลอก ปากคลองกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วานนี้(22 พ.ย. 62) สร้างความยินดีให้กับพี่น้องชาวประมงในพื้นที่เป็น อย่างมาก

No Comments

    Leave a Reply