News

ชป.เร่งซ่อมแซมอ่างฯห้วยยาง จ.สระแก้ว ยืนยันตัวอ่างฯยังมีความมั่นคงแข็งแรง

23/10/2020


นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.สมภพ สุจริต ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำหวยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หลังพบปัญหาการรั่วซึมด้านท้ายอ่างฯ พร้อมสั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมเป็นการด่วน ย้ำตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 7-21 ตุลาคม 2563 ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางเป็นจำนวนมาก ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำได้เพิ่มมาขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ที่ 53.40 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 89 ความจุอ่างฯ และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้ตรวจพบว่ามีน้ำรั่วซึมออกจากท้ายเขื่อนห้วยยาง จึงได้สั่งการให้นำเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมจุดที่มีการรั่วซึมเป็นการเร่งด่วน คาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมตลอดทั้งคืนนี้

ในการนี้ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากตัวอ่างฯ ผ่านทางคลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้าย ฝั่งขวา และคลองห้วยยาง ในอัตรารวมประมาณ 10 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดระดับน้ำในอ่างฯ ให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วซึมได้ จะส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณถนนสาย 3348 ช่วงบ้านโคกมะกอก บ้านโคกแจง ตำบลทัพราช ตำบลตาพระยา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน เป็นผู้ควบคุมการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก และขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น
สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2537 สามารถเก็บกักน้ำได้ 60 ล้าน ลบ.ม. และส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานกว่า 40,000 ไร่

 

No Comments

    Leave a Reply