PR NEWS

“เดอะ สตรีท รัชดา” ส่งมอบขยะกำพร้าให้กับ N15 ในกิจกรรม “Drive Thru to Clean Energy”

22/02/2022

 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ไลฟ์สไตล์มอลล์วิถีคนเมือง ใจกลางถนนรัชดา ดำเนินการส่งมอบขยะกำพร้า จำนวน 4,240 กิโลกรัม ที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมของทางศูนย์การค้าฯ และส่วนที่ประชาชนนำมาบริจาค ณ จุดรับขยะกำพร้าสัญจร ภายใต้กิจกรรม Drive Thru to Clean Energy” ให้กับ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายสมบูรณ์ กิตติอนงค์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมการรับมอบในครั้งนี้ ณ จุดรับขยะกำพร้าสัญจร ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

“Drive Thru to Clean Energy” หรือ ไดรฟ์ทรูสู่พลังงานสะอาด เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมาเพื่อหาทางจัดการขยะที่ไม่สามารถส่งรีไซเคิลได้ และยังไม่ได้รับจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยการนำไปใช้แทนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซิเมนต์ เพื่อลดขยะที่ต้องไปบ่อฝังกลบ ผ่านการเปิดรับบริจาคขยะกำพร้าจากประชาชน ณ จุดรับขยะกำพร้าสัญจรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการเอื้อเฟื้อสถานที่เป็นจุดรับบริจาค โดยกิจกรรมดี ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดโครงการ Care The Whale” ขยะล่องหน ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply