News

เขตพระนคร-สน.ชนะสงคราม ผนึกกำลังเครือซีพี-ซีพีเอฟ-ข้าวตราฉัตร ปันความอิ่มอร่อยให้ศูนย์พักคอย ชุมชนและผู้ยากไร้ฝ่าโควิด-19

20/09/2021

สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจชนะสงคราม ผนึกกำลังเครือซีพี-ซีพีเอฟและข้าวตราฉัตร มอบอาหารคุณภาพในโครงการครัวปันอิ่ม แจกศูนย์พักคอย ชุมชน และผู้ยากไร้เขตพระนครสู้โควิด-19

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร รักษาการผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจชนะสงคราม ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟและข้าวตราฉัตร มอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทานและหน้ากากอนามัย ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตพระนคร ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดอินทรวิหาร รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ สวนหย่อมสิบสามห้าง

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร รักษาการผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวว่า ทางเขตขอขอบคุณเครือซีพี และ ซีพีเอฟที่ได้นำอาหารมามอบให้กับชุมชนในเขตพระนคร และคนไร้บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในวันนี้ จำนวนผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน และในศูนย์พักคอยของเขตพระนครยังทรงตัว และยังมีประชาชนที่ยังรอคอยความช่วยเหลือในชุมชนเป็นจำนวนมาก ข้าวกล่องพร้อมทานและหน้ากากอนามัยที่นำมามอบให้ครั้งนี้จึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และนับเป็นการเติมกำลังใจให้กับทุกคนด้วย


พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจชนะสงคราม กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพระนครและสน.ชนะสงครามได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับ “อาหารกกล่องพร้อมทาน จาก “ครัวปันอิ่ม” และ หน้ากากอนามัยที่เครือซีพี-ซีพีเอฟนำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ช่วยเหลือประชาชนได้จำนวนมาก เชื่อมั่นว่าน้ำใจของทุกฝ่ายจะช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้

โครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” เป็นการผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับพันธมิตรกว่า 100 องค์กร ส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จำนวน 2 ล้านกล่อง ประกอบด้วย 1 ล้านกล่องแรกมาจากร้านอาหารรายย่อยในกทม. และปริมณฑล และอีก 1 ล้านกล่องมาจากซีพีเอฟ เป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุก สะอาด ถูกสุขอนามัย มีเมนูอาหารที่หลากหลาย โดยเครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิ และหน่วยงานพันธมิตร จะรับอาหารไปกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ขาดรายได้ ว่างงาน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่กักตัวดูอาการ และผู้ที่รักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ในชุมชนต่างๆ ตลอดจนช่วยอุดหนุนธุรกิจร้านอาหารรายย่อยในกรุงเทพให้มีรายได้ในสถานการณ์นี้ ./

No Comments

    Leave a Reply