News

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวา ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ซ้าย

20/08/2022

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนาวา แก้วลี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ติดตามการดำเนินงาน การจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และลดการแพร่ขยายพันธ์ุ ของวัชพืชผักตบชวา ตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 และเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ดำเนินการโดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ในท้องที่ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

No Comments

    Leave a Reply