News

“ชป.เชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟภายในบริเวณที่ทำการ บ้านพักและอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง”

20/03/2020


วันนี้(20 มีนาคม2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการพัฒนาและจัดทำแนวกันไฟตลอดจนการจัดเก็บเศษไม้และใบไม้แห้งต่างๆที่อาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดการลุกไหม้ของไฟป่า ตามโครงการของรัฐบาลในการที่จะป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมนำรถบรรทุกน้ำจำนวน3คันขนาดบรรจุคันละ6000ลิตรออกทำความสะอาดถนนภายในบริเวณและฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง pm2.5 ในอากาศ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงหมู่ที่ 5ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

No Comments

    Leave a Reply