Daily Archives

20/01/2023

PR NEWS

ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนานักนวัตกรรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมอาหารในระดับภูมิภาค

20/01/2023

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ก้าวสู่นักพัฒนานวัตกรรมอาหารบนเวทีระดับสากล ร่วมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญแก่เยาวชนไทย ประสบความสำเร็จคว้า 2 รางวัลจากเว […]…