News

“อ.ส.ค.”ดูลู่ทางขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในจีน

19/11/2019


น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พร้อมด้วยน.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และผู้บริหารระดับสูงอ.ส.ค. เดินทางเพื่อศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นม ที่ตอบโจทย์ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อหาลู่ทางในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ไปยังประเทศจีนในอนาคต รองรับการเติบโตน้ำนมดิบของเกษตรผู้เลี้ยงโคนมไทยอย่างยั่งยืน ณ. เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply