PR NEWS

เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้วสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ

18/12/2019

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม
โรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร/ พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply